Četverokrevetna soba

Sve sobe su moderno opremljene, klimatizirane i imaju pristup besplatnom WiFi. Također na raspolaganju imate i lift.

Rezervacija sobe
 • Ime i prezime*
  0
 • Email*e-mail adresa
  1
 • Broj telefona*samo brojevi
  2
 • Datum dolaska*
  3
 • Datum odlaska*
  4
 • Broj gostiju*samo brojevi
  5
 • Poruka*poruke i napomene
  6
 • 7